Details
Klara KRISTALOVA
Goodbye butterfly, 2022
Glazed stoneware
74 × 28 × 18 cm | 29 1/8 × 11 1/16 × 7 1/16 inch
Unique
Back